تماس با واحد طرح و برنامه

آدرس : استان خراسان شمالی - بجنورد - چهارراه استقلال - کوچه شهید ایزدخواه - نبش پارک شهر - سازمان مرکزی دانشگاه کوثر - دفتر طرح و برنامه

 

شماره تماسهای واحد طرح و برنامه 

شماره سانترال دانشگاه :

32413815  -  058

32413831  -  058

32413832  -  058

 

شماره های داخلی :

مدیریت طرح و برنامه :   112

کارشناسان طرح و برنامه : 131 و 132