نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای دبیرخانه جذب هیأت علمی

  • رئیس دبیرخانه جذب هیأت علمی

نام و نام خانوادگی: دکتر نسترن پارسافرد

تخصص: شیمی-گرایش شیمی فیزیک

ایمیل: Jazb@kub.ac.ir

تماس: ۱۲۷-۳۲۴۱۳۸۳۱ ۰۵۸

 

 

 

 

 

 

  • کارشناس دبیرخانه جذب هیأت علمی

 

نام و نام خانوادگی: امید دلارام

ایمیل: Kub.ac.ir@chmail.ir

تماس: ۱۲۸-۳۲۴۱۳۸۳۱ ۰۵۸