×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه

  • مشاور رئیس در امور رفاهی و دبیر شورای رفاهی اعضای هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر معصومه موذن سرخی

گروه اموزشی: 

فیزیک

سمت اجرایی:

 رییس دانشکده علوم پایه و فنی و مهندسی

شماره ثابت:

 058-32262861 داخلی 172

پست الکترونیک:

m.m.sorkhi@kub.ac.ir

 

خدمات رفاهی اعضای هیات علمی