چهارمین نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و موسسات منطقه 9 کشور به میزبانی دانشگاه کوثر