نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل هیأت اجرایی جذب

تشکیل هیأت اجرایی جذب


به‌منظور انتخاب اعضای هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب مشترک دانشگاه کوثر و مجتمع آموزش عالی اسفراین در تیرماه ۱۳۹۴، با استقلال از دانشگاه بجنورد شروع به‌کار نمود