نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صدور کارت ارزی

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم و اعضای هیات علمی می رساند، ستاد امور رفاهی با همکاری بانک گردشگری و شرکت کاسپین سامانه پرداز برای صدور کارت های پرداخت ارزی مبادرت به انعقاد تفاهم نامه نموده است . لذا همکاران محترمی که تمایل به استفاده از این کارت ها دارند می توانند از طریق لینک های مربوطه در ذیل اقدام به تهیه و دریافت کارت بنمایند


 msrt.usecard.irکارت های پرداخت ارزی یوزکارت مربوط به شرکت کاسپین سامانه پرداز

  ptcard.msrt.ir : کارت های  پرداخت ارزی شرکت کارت گردشگری پارس مربوط به بانک گردشگری