نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول حوزه ریاست

 

    نام و نام خانوادگی: محمد غفوری فر                                                                                                                                              

                                                           

 

    سمت: مسئول حوزه ریاست

 

   مدرک تحصیلی: دکتری  زبان  ادبیات عرب

 

   شماره تماس: ۳۲۲۶۲۴۶۱-۰۵۸