نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول دفتر ریاست دانشگاه

نام و نام خانوادگی: محمد محتشمی کیا                                                                                     

                                                           

    سمت: مسئول دفتر رئیس دانشگاه 

 

   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی

 

   شماره تماس: ۳۲۲۶۲۴۶۱-۰۵۸

شماره فکس: ۳۲۲۶۲۴۹۳-۰۵۸

شرح وظایف مسئول دفتر ریاست دانشگاه

 

 ۱- تعیین و تنظیم وقت ملاقات برای ارباب رجوع، جهت ملاقات‌ با رئیس محترم دانشگاه.

 ۲- برنامه ریزی برای برقراری ارتباط رئیس محترم دانشگاه با اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان.

 ۳-  پاسخگویی و ارائه مشاوره به ارباب رجوع به صورت تلفنی و یا حضوری و راهنمایی ایشان به واحدهای مربوطه.

 ۴-  ثبت و بایگانی کلیه مکاتبات محرمانه و عادی حوزه ریاست.

 ۵- هماهنگی برای حضور معاونین، مدیران، مسئولین و سایر همکاران دانشگاه در جلسات و برنامه‌ها.

 ۶- اطلاع رسانی موضوعات مورد نیاز به اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه.

 ۷-پیگیری دستورات ریاست محترم دانشگاه به معاونت ها، دانشکده ها و حوزه های مستقل تا حصول نتیجه.

 
 ۸- انجام سایر وظایف محوله از سوی ریاست محترم دانشگاه.