نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

کارکنان  دفتر ریاست و روابط عمومی  دانشگاه

نام و نام خانوادگی: محمد محتشمی‌کیا

سمت:مسئول دفتر رياست دانشگاه- سرپرست دبيرخانه مرکزی دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی

شماره  تماس: 058-32257024

                   058-32262860

 

نام و نام خانوادگی: الهه سادات ربانی

سمت: کارشناس روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضیات

شماره  تماس: 058-32262458

 

نام و نام خانوادگی: آیلر سلیمانی

سمت: کارشناس روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر

شماره  تماس: 058-32262458